1. Even voorstellen

Van huis uit ben ik geschoold als actuaris, zeg maar een verzekeringswiskundige. Ik heb hiervoor opleidingen gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam (Actuariële Wetenschappen, 2002) en het Actuarieel Instituut (Actuaris AG, 2005).

Als pensioenadviseur bij Mercer, een internationaal bureau op het gebied van arbeidsvoorwaarden, heb ik dit vak ook 16 jaar in de praktijk gebracht. Ik stelde financiële en beleidsondersteunende analyses op voor pensioenfondsen en adviseerde ondernemingen over hun pensioenregeling, onder meer ten aanzien van redesign en boekhoudkundige verantwoording.

Gezien de ontwikkelingen in de Nederlandse en internationale pensioenmarkt (schaalvergroting, standaardisatie) en de wens om mij op een breder vlak te ontwikkelen heb ik eind 2015 besloten om mij om/bij te scholen als financial planner.

Een financial planner adviseert individuen (ondernemers, werknemers, huishoudens, families) op een breed terrein ten aanzien van hun persoonlijke financiële aangelegenheden. Bijzondere aandacht bestaat hierbij voor vermogensvorming en fiscaal-juridische aspecten. Een financial planner heeft vaak een regisseursfunctie en haakt waar nodig op deelgebieden specialisten aan.

Om in dit voor mij nieuwe vakgebied wel beslagen ten ijs te komen heb ik in 2016 de Mastercourse Financial Planning (MFP) doorlopen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds de afronding van deze studie in november 2016 houd ik mij, vanuit mijn eigen bureau Pension Partners, bezig met vraagstukken op het vlak van actuariaat en financial planning.

Persoonlijke noot
Ik schep er plezier in om complexe vraagstukken op een zo eenvoudig mogelijke wijze te presenteren, zonder daarbij al te kort door de bocht te gaan waardoor relevante zaken over het hoofd worden gezien. Het is hierbij van belang om tot de essentie van een vraagstuk te kunnen doordringen.

Pieter Zeegers MSc AAG MFP

Actuariaat en Financial Planning